Note: You are using Internet Explorer 11, which may have display errors, we recommend using a browser such as Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge or Safari

Eljárás-jegyzék Sto AG

A BDSG 4g §-a előírja, hogy az adatvédelmi biztosnak megfelelő módon bárki számára hozzáférhetővé kell tennie a 4e § Jelentéstételi kötelezettségnek megfelelő következő adatokat:

1. A felelős szervezet neve:
Sto AG
- a Sto AG csoport minden társaságára vonatkozóan -

2. Igazgatósági tagok:
Sto AG
Jochen Stotmeister, elnök
Gerd Stotmeister
Rolf Wöhrle
Rainer Hüttenberger


StoCretec GmbH (ügyvezetés)
Jan-Karsten Meier

StoVerotec GmbH (ügyvezetés)
Dirk Franz

3. Az adatfeldolgozás megbízott vezetője:
Dr. Andreas Rebetzky
a szervezet és az IT Sto csoport vezetője

4. A felelős szervezet címe:
Ehrenbachstraße 1
D-79780 Stühlingen

5. Az adatgyűjtés, -feldolgozás vagy -használat célja:
A régi és új épületek értékének megőrzése folyamatos problémát jelent az építtetők, befektetők és felhasználók számára. A probléma megoldása érdekében a Sto olyan termékrendszerek és szolgáltatások kutatásán, fejlesztésén, gyártásán és értékesítésén fáradozik, amelyek segítenek megőrizni a fal, a mennyezet és a padló állagát és funkcióját, javítják azt, és folyamatos védelmet nyújtanak a károk ellen. Emellett a funkcionális feladat mellett szerepel szolgáltatásként az épületek esztétikus kialakítása színek és struktúrák segítségével. A Sto ennek során úttörő tevékenységet folytat az élettér környezettudatos és emberi kialakításában. A Sto ezért is ápolja az együttműködés gondolatát a hasonló gondolkodású ügyfelekkel és partnerekkel.

A személyes adatok gyűjtése, feldolgozása és használata a fent megnevezett célokat szolgálja, valamint egy csoporthoz tartozó társaságok megbízásából és nevében, a csoporton belüli szolgálati szintű megállapodások szerint történik.

6. Az érintett személyek csoportjának leírása és az ezzel kapcsolatos adatok és adatkategóriák:
Lényegében a következő csoportok személyes adatainak gyűjtésére, feldolgozására és használatára kerül sor:
ügyféladatok (címadatok, banki adatok, adott esetben likviditási és hitelképességi adatok)
beszállítói adatok (címadatok, banki adatok, adott esetben minőségi adatok)
személyzeti adatok, jelentkezői adatok (személyzeti igazgatási, irányítási, elszámolási személyi adatok)
érdekelt felek adatai (címadatok, termékérdekeltség)
üzleti partnerek, építészek és tervezők adatai (címadatok, termékérdekeltség)
amennyiben ezek szükségesek az 5. pont alatt megnevezett célok teljesítéséhez.

7. Az adatok címzettjei vagy címzett kategóriái:
hatóságok, amelyek a jogszabályi előírások kapcsán kapnak adatokat (pl. társadalombiztosítási szervek, adóhatóságok) belső szervezetek, amelyek részt vesznek a mindenkori üzleti folyamatok lebonyolításában (pl. személyzeti igazgatás, számvitel, beszerzés, marketing, értékesítés, telekommunikáció és számítógépes adatfeldolgozás) külső vállalkozók (szolgáltatók) BDSG 11. § szerinti további külső szervezetek, mint pl. hitelintézetek (kifizetések)

8. Az adatok törlésére vonatkozó határidő:
A jogalkotó széles körű tárolási kötelezettségeket és határidőket fogadott el. A határidők lejártával a megfelelő adatok rutinszerűen törlésre kerülnek. Amennyiben ez nem érint adatokat, úgy azok akkor kerülnek törlése, ha az 5. pontban megnevezett célok nem állnak fenn.

9. Tervezett adattovábbítás harmadik országoknak:
Adattovábbítás harmadik országoknak nincs betervezve.